Skip to content

Báo cáo lưu trữ khí đốt tự nhiên tuần kết thúc ngày 22/3 của EIA

Hanghoafutures.com

Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ giảm 36 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 22/3.

Báo cáo lưu trữ khí đốt tự nhiên tuần kết thúc ngày 22/3 của EIA
Báo cáo lưu trữ khí đốt tự nhiên tuần kết thúc ngày 22/3 của EIA

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest