Skip to content

Đề xuất mới: Nhà nước không điều hành, doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu 15 ngày/lần

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, với điểm mới nhất là cho các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, dự thảo tờ trình về việc ban hành nghị định thay thế các nghị định quản lý kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương hoàn thiện để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thương nhân đầu mối tính toán và công bố giá?
Dự thảo này dự kiến sẽ thay thế cho ba nghị định về kinh doanh xăng dầu gồm nghị định 83/2014, nghị định 95/2021 và nghị định 80/2023.

Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo sửa đổi lần này là công thức và cơ chế giá xăng dầu. Theo quan điểm của Bộ Công Thương, xăng dầu là mặt hàng thực hiện bình ổn giá theo quy định của Luật Giá, nên cần có cơ chế kiểm soát giá trần đối với xăng dầu bán lẻ trên thị trường.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest