Skip to content

Diện tích trồng ngô năm 2024 của Ukraine có thể giảm 4,5% so với năm ngoái

Hanghoafutures.com

Dự báo đầu tiên của Bộ Nông nghiệp Ukraine cho thấy, diện tích trồng ngô năm nay của nước này có thể giảm 4,5% so với năm 2023 xuống còn 3,863 triệu héc-ta. Bên cạnh đó, nông dân cũng có thể giảm diện tích canh tác lúa mì và hướng dương vụ xuân.

Phần lớn nông dân Ukraine đang xem xét lại kế hoạch trồng trọt cho vụ thu hoạch năm 2024, sau khi bị thua lỗ do giá ngô giảm mạnh trong năm ngoái. Khả năng chuyển sang trồng đậu tương - vốn cho lợi nhuận cao hơn - của nông dân cũng bị hạn chế do thiếu vốn.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest