Skip to content

👑[Độc quyền] - Data Funds - Tuần 17/2024 - Tổng hợp chung - Đánh giá Thị trường Hàng hóa từ Quỹ, Tổ chức, Tư vấn độc lập và Pro Traders🤴

1. Dữ liệu được tổng hợp từ các Quỹ; Funds; Institutions; Independent Advisors (Tư vấn độc lập) và Pro Traders. Dựa trên yếu tố Cơ bản, Kỹ thuật và Chu kỳ.

2. Mỗi sản phẩm trong Bảng dữ liệu đại diện cho 01 nhóm sản phẩm:

  • Grain - Nông sản
  • Energy - Năng lượng
  • Soft -  Nguyên liệu công nghiệp
  • Metal - Kim loại
  • Livestock - Gia súc; Động vật chăn nuôi
  • Stock Indices - Chỉ số Chứng khoán Mỹ
  • Currencies - Tiền tệ U.S. Dollar Index (USD)

3. Nhà đầu tư, giao dịch vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm các mặt hàng khác hoặc tư vấn chuyên sâu.

(By Funds; Institutions; Independent Advisors; Quant; Refinitiv; Bloomberg; Hàng Hóa Futures, 2024 04 24)

=> Trở Thành viên Cấp cao và 👑Thành viên VIP để xem toàn bộ bài viết, hưởng nhiều Đặc quyền và Download Báo cáo đính kèm.

==> Chi tiết theo Bảng dữ liệu đính kèm.


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest