Skip to content

FUJAIRAH DATA: Tồn kho sản phẩm dầu giảm trong bối cảnh xuất khẩu tăng

Hanghoafutures.com

Theo Khu công nghiệp dầu Fujairah và dữ liệu vận chuyển, dự trữ sản phẩm dầu tại cảng Fujairah của UAE giảm 1,3% trong tuần kết thúc vào ngày 25/3 khi xuất khẩu hồi phục. Cụ thể, tồn kho tại Fujairah đã giảm xuống 19,785 triệu thùng tính đến ngày 25/3 từ mức 20,0049 triệu thùng một tuần trước đó.

Dự trữ sản phẩm chưng cất nặng giảm 6,3% trong tuần xuống 9,971 triệu thùng, mức thấp nhất trong hai tuần. Sản phẩm chưng cất nhẹ tăng 2,7% lên 7,733 triệu thùng, mức cao nhất trong 3 tuần. Sản phẩm chưng cất loại trung bao gồm nhiên liệu máy bay và dầu diesel tăng 11% lên 2,081 triệu thùng, mức cao nhất trong một tháng qua.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest