Skip to content

Sharing by HHF, 2024 05 06,

==>Đọc full bài viết for Subsciber phía dưới.

Giao dịch của các Doanh nghiệp và đại lý

Hàng nhân xô

Doanh nghiệp mua: Đầu tuần, giá cà phê nhân xô tiếp tục giảm còn quanh mức 98,000-100,000 đ/kg từ mức 110,000-120,000 đ/kg cuối tuần trước.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest