Skip to content
Hanghoafutures.com

Sharing by HHF, 2024 03 14,

==>Đọc full bài viết for Subsciber phía dưới.

Giao dịch của các Doanh nghiệp và đại lý

Hàng xô

Doanh nghiệp mua: Giá các kho tại Đăk Lăk cho giá mua hàng nhân xô giảm lại so với hôm qua quanh mức 91,500 đ/kg. Tuy nhiên rất khó mua hàng với giá này.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest