Skip to content

Sharing by HHF, 2024 03 21,

==>Đọc full bài viết for Subsciber phía dưới.

Giao dịch của các Doanh nghiệp và đại lý

Hàng nhân xô

Doanh nghiệp mua: DN  tiếp tục cho giá mua giảm lại so với hôm qua. DN tại Đăk Lăk cho giá mua vào mức 94,000-94,200 đ/kg. Trong khi kho tại Đăk Nông cho giá mua mức 94,200-94,400 đ/kg mới mua được hàng.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest