Skip to content

Sharing by HHF, 2024 04 24,

==>Đọc full bài viết for Subsciber phía dưới.

Giao dịch của các Doanh nghiệp và đại lý

Hàng nhân xô
Doanh nghiệp mua: Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, liên tiếp lập kỉ lục mới.
Các DN lớn tại Đăk Lăk cho giá mua 128,000-129,000 đ/kg. Trong khi thị trường ngoài giao dịch từ 130,000 đ/kg trở lên mới mua được hàng.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest