Skip to content

Sharing by HHF, 2024 04 25,

==>Đọc full bài viết for Subsciber phía dưới.

Giao dịch của các Doanh nghiệp và đại lý

Hàng nhân xô

Doanh nghiệp mua: Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng đồng loạt trên các địa bàn Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai lên mức 131,000-132,000 đ/kg. Tuy nhiên rất ít có giao dịch thực tế do nguồn hàng khan hiếm.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest