Skip to content

Điểm Tin - Giá nông sản hôm nay ngày 8/5: Giá tiêu biến động trái chiều; măng cụt giá đầu mùa không cao

Hanghoafutures.com
Giá nông sản hôm nay ngày 8/5: Giá tiêu nội địa biến động trái chiều; cà phê tiếp tục giảm giá; măng cụt năm nay chậm cho trái, giá đầu mùa không cao.

Giá nông sản hôm nay: Giá măng cụt đầu mùa không cao

Năm nay, thời tiết bất thường, mùa đông không quá lạnh, nông dân trồng măng cụt ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vô cùng lo lắng, dự cảm một vụ mùa thất thu. Hiện tại đã chớm vào mùa măng cụt, thế nhưng giá thu mua cũng không cao.

Măng cụt đã chớm vào mùa nhưng giá thu mua cũng không cao
Măng cụt đã chớm vào mùa nhưng giá thu mua cũng không cao

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest