Skip to content

Giá thép hôm nay ngày 8/5/2024: Tăng trên sàn giao dịch; thị trường nội địa sẽ cải thiện hơn trong quý II

Hanghoafutures.com
Giá thép hôm nay ngày 8/5/2024: Trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 58 nhân dân tệ; thị trường nội địa sẽ cải thiện hơn trong quý II.

Giá thép trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay ngày 8/5/2024: Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 58 nhân dân tệ xuống mức 3.551 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép hôm nay ngày 8/5/2024: Trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 58 nhân dân tệ; thị trường nội địa sẽ cải thiện hơn trong quý II.
Giá thép hôm nay ngày 8/5/2024: Trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 58 nhân dân tệ; thị trường nội địa sẽ cải thiện hơn trong quý II.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest