Skip to content

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày mai 16/5/2024

Hanghoafutures.com
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (16/5) được dự báo tiếp tục giảm theo giá thế giới.

Ngày mai (16/5) là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (16/5) được dự báo tiếp tục giảm theo giá thế giới.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (16/5) được dự báo tiếp tục giảm theo giá thế giới.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest