Skip to content

[Grain] - Ước lượng Sự thay đổi Vị thế ròng của các Quỹ đầu cơ Hàng hóa Nông sản (CBOT) - Kết thúc ngày 02.04.2024

Kết thúc ngày giao dịch thứ Hai, 02/04/2024, Các Quỹ đầu cơ Hàng Hóa (Managed Money) trên thị trường Nông sản (CBOT)  tiếp tục BÁN ròng đối với hầu hết các mã. Cụ thể:

  1. Đối với nhóm họ ĐẬU, các quỹ tiếp tục BÁN ròng khoảng -4,000 đến -5,000HD đối với ĐẬU TƯƠNG và KHÔ ĐẬU TƯƠNG. Nhưng tiếp tục MUA ròng phiên thứ 3 liên tục khoảng +1,000 đến +1,500 HD đối với DẦU ĐẬU TƯƠNG.
  2. NGÔ: Các quỹ cũng tiếp tục BÁN ròng với khoảng -4,000 đến -7,000HD trong phiên.
  3. LÚA MÌ: Tương tự NGÔ các quỹ BÁN ròng với khoảng -4,000 đến -4,500 HD trong phiên.

=> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

==> Chi tiết theo Bảng Số liệu đính kèm.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, Reu, Sto)

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest