Skip to content

[Grain] - Ước lượng Sự thay đổi Vị thế ròng của các Quỹ đầu cơ Hàng hóa Nông sản (CBOT) - Kết thúc ngày 14.03.2024

Kết thúc ngày giao dịch thứ Năm, 14/03/2024, Các Quỹ đầu cơ Hàng Hóa (Managed Money) trên thị trường Nông sản (CBOT)  đã có sự phân hóa trong hành vi MUA/BÁN của mình. Cụ thể:

  1. Đối với nhóm họ ĐẬU, các quỹ tiếp tục MUA ròng khoảng từ +1,000 đến +1,500 HD đối với ĐẬU TƯƠNG và khoảng +1,000 HD đối với KHÔ ĐẬU TƯƠNG. Ngược lại, BÁN ròng khoảng -1,000 đến -1,500HD đối với DẦU ĐẬU TƯƠNG.
  2. NGÔ: Các quỹ tiếp tục MUA ròng phiên thứ 2 liên tục với khoảng -3,000 đến -5,000 HD trong phiên.
  3. LÚA MÌ: Tương tự NGÔ, LÚA MÌ cũng có phiên BÁN ròng mạnh với khoảng -5,000HD trong phiên.

=> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

==> Chi tiết theo Bảng Số liệu đính kèm.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, Reu, Sto)

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest