Skip to content

[Grain] - Ước lượng Sự thay đổi Vị thế ròng của các Quỹ đầu cơ Hàng hóa Nông sản (CBOT) - Kết thúc ngày 22.03.2024

Kết thúc ngày giao dịch thứ Sáu, 22/03/2024, Các Quỹ đầu cơ Hàng Hóa (Managed Money) trên thị trường Nông sản (CBOT)  BÁN ròng đối với hầu hết các mã. Cụ thể:

  1. Đối với nhóm họ ĐẬU, các quỹ quay trở lại BÁN ròng khoảng -5,000 đến -6,500HD đối với ĐẬU TƯƠNG, khoảng -3,000 đến -4,000 HD đối với KHÔ ĐẬU TƯƠNG. Đồng thời BÁN ròng trở lại khoảng -2,500 đến -4,000 HD đối với DẦU ĐẬU TƯƠNG.
  2. NGÔ: Các quỹ cũng BÁN ròng với khoảng -500 đến -1,000HD trong phiên.
  3. LÚA MÌ: Ngược lại, MUA ròng trở lại với khoảng +3,500 đến +4,000 HD trong phiên.

=> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

==> Chi tiết theo Bảng Số liệu đính kèm.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, Reu, Sto)

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest