Skip to content

Nga hạ dự báo giá dầu thô năm 2024 còn 65 USD/thùng


Mức dự báo này thấp hơn so với ước tính trước đó là 71,3 USD/thùng cho năm 2024, 70,1 USD cho năm 2025 và 70 USD cho năm 2026.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest