Skip to content

Nghỉ lễ giỗ Tổ, giá xăng được điều chỉnh sớm

Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc số 2481/BCT-TTTN gửi Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu ; các thương nhân phân phối xăng dầu về thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu.

Trong văn bản này, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu như sau: Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest