Skip to content

Phân tích Kỹ thuật - 🛢️Dầu thô - Ngày 15.05.2024 (Từ Chuyên gia Reuters): "Dầu Thô WTI có thể kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ tại $77.66"

Phân tích Kỹ thuật - 🛢️Dầu thô - Ngày 15.05.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch của Chuyên gia phân tích Hàng Hóa từ Reuters.

  • CLc1: Ký hiệu hiện là Dầu WTI tháng 06/2024 (CLEM24)

🛢️ Lưu ý: Sản phẩm giao dịch/Trade hiện đang là Dầu WTI kỳ hạn tháng 07/2024 (CLEN24)

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest