Skip to content

Phân tích Kỹ thuật - 🛢️Dầu thô - Ngày 16.04.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Phân tích Kỹ thuật - 🛢️Dầu thô - Ngày 16.04.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch của Chuyên gia phân tích Hàng Hóa từ Reuters. Chi tiết sản phẩm:

  • CLc1: Ký hiệu hiện là Dầu WTI tháng 05/2024 (CLEK24)

🛢️ Lưu ý: Sản phẩm giao dịch/Trade hiện đang là Dầu WTI kỳ hạn tháng 06/2024 (CLEM24)

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest