Skip to content

Phân tích Kỹ thuật -🛢️Dầu thô Ngày 15.03.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch từ Chuyên gia phân tích Hàng Hóa Reuters. Chi tiế sản phẩm:

  • Clc1: Hiện là Dầu WTI tháng 04/2024 (CLEJ24)

🛢️ Lưu ý: Sản phẩm giao dịch hiện đang là Dầu WTI kỳ hạn tháng 05/2024 (CLEK24).

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, Reu - Eik)


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest