Skip to content

Phân tích Kỹ thuật - ☘️Đậu tương - Ngày 15.05.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Phân tích Kỹ thuật - ☘️Đậu tương - Ngày 15.05.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch của Chuyên gia phân tích Hàng Hóa từ Reuters. Chi tiết sản phẩm:

  • SN24: Ký hiệu, hiện là Đậu tương tháng 07/2024 (ZSEN24)

☘️ Lưu ý: Sản phẩm giao dịch/Trade nên lựa chọn là Đậu tương tháng 07/2024 (ZSEN24) hoặc Đậu tương tháng 11/2024 (ZSEX24).

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest