Skip to content

Phân tích Kỹ thuật - ☘️Đậu tương - Ngày 21.03.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch của Chuyên gia phân tích Hàng Hóa từ Reuters. Chi tiết sản phẩm:

  • SK4: Ký hiệu, hiện là Đậu tương tháng 05/2024 (ZSEK24)

☘️ Lưu ý: Sản phẩm giao dịch/Trade nên lựa chọn là Đậu tương tháng 05/2024 (ZSEK24) hoặc Đậu tương tháng 11/2024 (ZSEX24).

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, Reu - Eik)


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest