Skip to content

Phân tích Kỹ thuật - 🎑Lúa mì- Ngày 04.04.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Phân tích Kỹ thuật - 🎑Lúa mì- Ngày 04.04.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch của Chuyên gia phân tích Hàng Hóa từ Reuters. Chi tiết sản phẩm:

  • WK24: Ký hiệu, hiện là Lúa mì tháng 05/2024 (ZWAK24)

🎑 Lưu ý: Sản phẩm giao dịch/Trade nên lựa chọn là Lúa mì tháng 05/2024 (ZWAK24).

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest