Skip to content

Phân tích Kỹ thuật - 🟨Vàng - Ngày 15.05.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Phân tích Kỹ thuật - 🟨Vàng - Ngày 15.05.2024 (Từ Chuyên gia Reuters)

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch của Chuyên gia phân tích Hàng Hóa từ Reuters.

  • XAU=: Ký hiệu, hiện là Vàng giao ngay.

🔴Lưu ý: Các sản phẩm tà i chính phái sinh về Vàng hiện chưa được cấp phép tại Việt Nam, cũng như chưa được cấp phép tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

🔴 Nhà đầu tư/Giao dịch quan tâm thị trường Kim loại có tham khảo Sản phẩm Giao dịch Bạc (Silver).

🔴 Bài viết chỉ mục đích chia sẻ thông tin, góc nhìn xu hướng và giáo dục. Nhà đầu tư/giao dịch vui lòng lưu ý về Disclaimer (Tuyên Bố Miễn Trừ)

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest