Skip to content
VàngGoldCommodityHàng HóaMetalKim loạiNewsTin tứcInv

Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, tác động tiêu cực đến tỷ giá

Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, tác động tiêu cực đến tỷ giá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.
Công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và Tổng Thanh tra Chính phủ nêu: Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023 về các giải pháp quản lý thị trường vàng; Chính phủ đã có Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng; lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động thị trường vàng.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest