Skip to content
Hanghoafutures.com

Thị trường hàng hóa hôm nay ngày 26/3 sẽ có các thông tin đáng chú ý như sau:

Niềm tin tiêu dùng của Conference Board – 22h00

Theo dự báo, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ do Conference Board khảo sát sẽ tăng lên 106,9 điểm trong tháng 3, từ mức 106,7 trong tháng 2, cho thấy niềm tin tiêu dùng của người Mỹ dần cải thiện và sẵn sàng chi tiêu.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest