Skip to content

[View Kỹ thuật] - Năng lượng (Dầu thô, Khí tự nhiên...) - Ngày 08.05.2024

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các Ý tưởng giao dịch từ Saigon Futures đối với Nhóm Sản phẩm Năng lượng gồm:

-Dầu WTI kỳ hạn tháng 07/2024 (CLEK24)

-Khí GAS kỳ hạn tháng 07/2024 (NGEK24)

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest