Skip to content

[View Kỹ thuật] - Năng lượng (Dầu thô, Khí tự nhiên...) - Ngày 11.03.2024

Hanghoafutures.com

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các Ý tưởng giao dịch từ Saigon Futures đối với Nhóm Sản phẩm Năng lượng gồm:

-Dầu WTI kỳ hạn tháng 05/2024 (CLEK24)

-Khí GAS kỳ hạn tháng 05/2024 (NGEK24)

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, SFI)


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest