Skip to content

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các ý tưởng giao dịch từ Saigon Futures đối với Nhóm Sản phẩm Nguyên liệu công nghiệp gồm:

- Đường kỳ hạn tháng 05/2024 (SBEK24)

- Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 05/2024 (LRCK24)

- Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 05/2024 (KCEK24)

- Cacao kỳ hạn tháng 05/2024 (CCEK24)

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, SFI)

I. ĐƯỜNG (SBE):


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest