Skip to content

Bài viết tổng hợp Góc nhìn Phân tích Kỹ Thuật và các Ý tưởng giao dịch từ Saigon Futures đối với Nhóm Sản phẩm Nông sản (CBOT) gồm:

-Ngô kỳ hạn tháng 05/2024 (ZCEK24)

-Lúa mì kỳ hạn tháng 05/2024 (ZWAK24)

-Đậu tương kỳ hạn tháng 05/2024 (ZSEK24)

-Khô Đậu tương kỳ hạn tháng 05/2024 (ZMEK24)

-Dầu Đậu tương kỳ hạn tháng 05/2024 (ZLEK24)

==> Trở Thành viên để xem toàn bộ bài viết và hưởng nhiều Đặc quyền.

(Sharing by Hàng Hóa Futures, SFI)

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest