Skip to content

VPI: Giá xăng bán lẻ có thể giảm từ 420 - 576 đồng/lít trong kỳ điều hành tới

Tại kỳ điều hành ngày 16/5 tới, giá xăng bán lẻ được dự báo tiếp tục xu hướng giảm từ 1,8 - 2,5% và Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.


Mô hình dự báo giá xăng dầu  ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 16/5 tới, giá xăng bán lẻ tiếp tục xu hướng giảm từ 1,8 - 2,5% và Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest