Skip to content
Hanghoafutures.com

Bao gồm Hướng Dẫn trên Máy tính/Laptop và Điện thoại di động.


I. Trên Máy tính/Laptop

  1. Vào Sign In
Hướng dẫn đăng nhập Web: HangHoaFutures.com
  1. Nhập Email đã được duyệt và Bấm tiếp tục
Hướng dẫn đăng nhập Web: HangHoaFutures.com
Hướng dẫn đăng nhập Web: HangHoaFutures.com
  1. Vào Email và bấm vào link đã được gửi hoặc copy link kích hoạt:

-Nếu không có trong Hộp Thư Đến (Primary)

-Vui lòng kiểm tra Hộp thư Quảng Cáo (Promotions) hoặc Xã Hội (Social)

-Hoặc Kiểm tra Spam

Hướng dẫn đăng nhập Web: HangHoaFutures.com

==> Hệ thống thông báo đăng nhập thành công

Hướng dẫn đăng nhập Web: HangHoaFutures.com
  1. Có thể thây đổi màu nền website để nhìn vừa mắt hơn
Hướng dẫn đăng nhập Web: HangHoaFutures.com
Nền trắng
Nền Đen
Nền Đen

II. Đối với trên Điện thoại thì chỉ cần Sao chéo link và Dán vào trình duyệt (như Chrome hoặc Safari)

Dán vào trình duyệt


Lưu ý: Trường hợp Web yêu cầu Password (mật khẩu) đăng nhập thì có thể làm theo hướng dẫn bài viết sau:

Hàng Hóa Futures
www.HanghoaFutures.com

Latest