Skip to content

Tiềm năng Lợi nhuận từ Đầu tư/Giao dịch trên Thị trường Hàng Hóa Tương Lai - Tháng 04.2023 (Tuần 17)

By HHF, Quang Truong Ky, 2023 04 29,

-Dữ liệu được chia sẻ từ Tài khoản của Nhà Đầu tư/Giao dịch đồng hành  cùng chúng tôi. Các Dữ liệu này có độ trễ khi chia sẻ nhằm tuân thủ quy định về Bảo mật thông tin và Văn hóa hướng tới các giá trị dài hạn của chúng tôi với Khách hàng và Thị trường.

-Nhân dịp kỳ nghỉ Lễ 30/04 - 01/05, Saigon Futures và Hàng Hóa Futures Team kính chúc quý Nhà Đầu tư/Giao dịch và gia đình có một kỳ nghỉ vui vẻ và an lành.
Trân trọng.

(Head, MFin - Trương Kỳ Quang)
Lưu ý: Giao dịch trên thị trường Hàng hóa Phái sinh gồm hai mục đích chính là phòng vệ rủi ro (Hedging) và đầu tư/đầu cơ (Trading). Trong đó, Đầu tư/đầu cơ là hoạt động kinh doanh có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng mang tính xác suất, rủi ro. Vì vậy, nhà đầu tư/giao dịch nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp hoặc trang bị kiến thức trước khi tham gia.
Disclaimer (Tuyên Bố Miễn Trừ)
By HHF, Trương Kỳ Quang, 2023 01 01, cập nhật 2023 03 27, 1. Hàng Hóa Futures (HHF) là nơi tập hợp các nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch Hàng hó

Latest